اردوغان: به ترامپ خواهم گفت که به عهد خود درباره سوریه عمل نکرد

اردوغان به آمریکا می‌رود تا با مقامات این کشور از جمله درباره اوضاع سوریه گفت‌وگو کند. او می‌گوید کردهای سوریه از مناطق مرزی با ترکیه خارج نشده‌اند.