تعطیلی بانک‌های لبنان و اعتصاب کارمندان به دلیل ناامنی

بانک مرکزی لبنان اعلام کرده است که امنیت سپرده‌های مردم را تأمین کرده و توانایی آن را دارد که نرخ لیره لبنان را تثبیت کند.