مسئول نظارت استصوابی: در قانون انتخابات فعلی شایستگی افراد برای نمایندگی مجلس پیش‌بینی نشده

احمد جنتی با انتقاد از مسئولان دولتی گفت: «این تاکتیک که در آستانه انتخابات، عده‌ای با سروصدا و هیاهو بخواهند حواس مردم را از مسائل اصلی پرت کنند، جواب نمی‌دهد.»