سازمان ملل از لبنان خواست دولت «کارآمد» تشکیل دهد

سازمان ملل با هشدار درباره بحران اقتصادی لبنان از این کشور خواست تا دولت جدیدی تشکیل دهد که بهتر بتواند کمک‌های بین‌المللی را جذب کند. اختلاف بر سر تشکیل کابینه جدید بروز کرده است.