پدرو سانچز، رهبر حزب سوسیالیست اسپانیا و پابلو ایگله‌سیاس، رهبر چپ‌گرایان «اتحاد ما می‌توانیم (پودموس)» سه‌شنبه ۲۱ آبان / ۱۲ نوامبر برای تشکیل کابینه ائتلافی به توافق مقدماتی دست یافتند. در پی انتخابات پارلمانی یکشنبه ۱۹ آبان / ۱۰ نوامبر اسپانیا این دو حزب در مجموع ۱۵۵ کرسی از ۳۵۰ کرسی پارلمان را به‌دست آوردند. از آن‌جا که این دو حزب نتوانستند اکثریت را کسب کنند باید برای تشکیل دولت ائتلافی احزاب دیگری را نیز جذب کابینه ائتلافی کنند. در انتخابات روز یکشنبه حزب سوسیالیست اسپانیا پیروز شد اما آرا خود را از دست داد. پودموس پس از حزب محافظه‌کارِ «مردم» و حزب راست‌گرای افراطی وکس، چهارمین حزب قوی اسپانیا شد.