تداوم بمباران‌ غزه در دومین روز درگیری‌ها

حماس خود را از درگیری‌ها کنار کشید اما جهاد اسلامی به خونخواهی رهبر شاخه نظامی‌اش به پرتاب راکت ادامه می‌دهد. ارتش اسرائیل مرکز و شرق غزه را بمباران کرد.