رویترز: دولت ایران چاره‌جوی برون‌برفت رهبران عراق از بحران شده است

رویترز در گزارشی به‌نقل از منابع آگاه نوشته است که ایران طرحی به رهبران عراق ارائه داده تا بتواند آن‌ها را در قدرت نگه دارد و نفوذ خود در عراق را حفظ کند. گروه‌ها و مقامات عراقی با آن موافقند.