پیام «کارگران بختیاری، لر و دزفولی» نیشکر هفت‌تپه در واکنش به «مرگ مشکوک» حسن حیدری

کارگران با اشاره به تلاش‌های به‌گفته‌ آنها «حکومتی» برای تفرقه‌افکنی بین شهروندان لر و شهروندان عرب، گفته اند که «اتحاد و آگاهی کارگران» این تفرقه‌افکنی را خنثی خواهد کرد.