سوئد: بازداشت یک متهم به دست‌داشتن در اعدام‌های تابستان ۶۷

حکم بازداشت حمید نوری، با نام مستعار حمید عباسی، یکی از چهره های فعال کشتار ۶۷ در زندان گوهردشت، تمدید شد. دادیار سابق قوه قضائیه هنگام سفر به سوئد بازداشت شده است.