اطلاعات سپاه رسول دانیال‌زاده را از آلمان به امارات کشاند و سپس او را بازداشت کرد

بازداشت و به یک معنا ربایش «سلطان فولاد» و از نزدیکان حسین فریدون مقارن است با دعوای روحانی با قوه قضائیه بر سر فساد میلیارد تومانی و میلیارد دلاری.