شهادت‌دهی علیه ترامپ در آغاز روند استیضاح

رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان در آغاز جلسه  اعلام کرد که تحقیقات در روند استیضاح رئیس جمهوری، نه تنها در آینده ترامپ اثرگذار است، بلکه آینده ریاست جمهوری او را هم رقم خواهد زد.