آتش‌بس شکننده جهاد اسلامی با اسرائیل

جهاد اسلامی می‌گوید که اسرائیل پذیرفت از «سیاست ترور» دست بردارد. اسرائیل اما می‌گوید صرفاً آرامش را با آرامش پاسخ می‌دهد.