کدخدایی: ایران اجرای برجام را متوقف کند

سخنگوی شورای نگهبان گفت توقف کامل تعهدات ایران در برجام، پاسخ «طبیعی و منطقی» به خساراتی است که آمریکا با خروج از برجام، به منافع ایران زده.