هشدار وزیر دفاع لبنان: وضع بسیار خطرناک است

در حالی‌که رهبران سیاسی لبنان هنوز نتوانسته‌اند کابینه جدیدی تشکیل دهند و وضعیت اقتصادی لبنان وخیم است، وزیر دفاع این کشور می‌گوید شرایط کنونی شبیه به دوران جنگ داخلی در لبنان است.