افزایش قیمت بنزین: تلاش رسانه‌های داخلی برای عادی نشان دادن اوضاع، تجمع‌های خودجوش و پراکنده مردم در جایگاه‌ها در اعتراض به گرانی سوخت

وزارت کشور اعلام کرد اوضاع در جایگاه‌های سوخت عادی است. رسانه‌های نزدیک به دولت فرازهایی از سخنان خامنه‌ای درباره ضرورت افزایش قیمت بنزین را منتشر کردند.