علی شهری، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران اعلام کرد که در حال حاضر ۴۳ درصد مدارس استان تهران فرسوده‌اند و به لحاظ استحکام شرایط مناسبی ندارند و نیازمند تخریب و بازسازی و یا مقاوم‌سازی هستند. شهری، میزان مدارس فرسوده کشور را ۳۰ درصد عنوان کرد. او همچنین گفت: «استان تهران از حیث فضاهای آموزشی شرایط مطلوبی ندارد. تهران جزو استان‌های کم‌برخوردار کشور است. همچنین متراکم‌ترین کلاس‌های درس کشور مربوط به استان تهران است و به لحاظ سرانه فضاهای آموزشی نیازمند توجه بیشتر است.»