سیدحسن حسینی شاهرودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره بودجه غیرنفتی گفت: «لوله‌های نفت را خودمان باید داوطلبانه ببندیم و از خام‌فروشی جلوگیری کنیم، محصولات دیگر برای ما درآمد بیشتری دارد». شاهرودی با اشاره به تحریم‌های آمریکا گفت: «دیگر نمی‌توانیم علی‌رغم این‌که مسئولان ادعا می‌کنند که به شیوه‌های مختلف نفت‌مان را صادر می‌کنیم، صادر کنیم و باید تلاش کنیم جایگزینی در بودجه برای نفت داشته باشیم». به‌گفته شاهرودی صدور محصولات رده دوم و سوم نفتی‌ درآمدهای بیشتری از خام فروشی نفت برای جمهوری اسلامی دارد. او همچنین پیشنهاد داد که بودجه پنج ساله بسته شود و هرسال زیر خرج و درآمد به مجلس ارائه شود. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران ۸ مهر گفته بود: «بودجه سال آینده بدون وابستگی به منابع نفتی تأمین خواهد شد و برای نخستین بار منابع نفتی فقط به طرح‌های عمرانی اختصاص خواهد یافت و بدین ترتیب واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای دولت به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تبدیل خواهد شد». او گفته بود برای جایگزین کردن منابع نفتی از جمله پیشنهاد حذف یارانه پنهان، حامل‌های انرژی و همچنین منابع درآمدهای مالیاتی مطرح شده است.