ایران یک‌صدا در اعتراض به افزایش قیمت بنزین: خسته شدیم

شیوه اعتراضات بیش و کم در همه شهرها یکسان است: آتش زدن لاستیک و مسدود کردن راه‌ها. به ویژه در اهواز اوضاع متشنج است.