نوبخت: هر کس متقاضی یارانه بنزین است مراجعه کند

مردم شهرهای زیادی در ایران دیشب در اعتراض به افزایش قیمت بنزین به خیابان آمدند. رئیس سازمان برنامه و بودجه وعده داده درآمد افزایش بنزین تا ۱۰روز دیگر بین ۱۸ تا ۱۹ میلیون خانوار توزیع می‌شود.