محمد صفدی از نامزدی برای مقام نخست‌وزیری لبنان انصراف داد

وزیر سابق دارایی لبنان با صدور بیانیه‌ای خبر داد که به خاطر ناتوانی از ایجاد یک دولت هماهنگ و همدل، از نامزدی برای مقام نخست‌وزیری منصرف شده است.