اعتراض در ایران علی‌رغم سرکوب ادامه دارد

هرچند مسئولان ارشد جمهوری اسلامی معترضان را به سرکوب تهدید کرده اند، اعتراض‌های سراسری یکشنبه ۲۶ آبان ادامه پیدا کرد و به شب کشیده شد.