در پایان چهارمین روز اعتراضات: دانشجویان محبوس در محوطه دانشگاه تهران

دانشجویان با انتشار اطلاعیه‌هایی از مردم درخواست کمک کرده‌اند. آن‌ها هشدار داده‌اند که مبادا حادثه کوی دانشگاه یک بار دیگر تکرار شود.