ربیعی: روحانی خود را فدا کرد

سخنگوی دولت اعلام کرد که خامنه‌ای خواهان افزایش قیمت بنزین بود. با این‌حال به تعبیر ربیعی «در میان عربده‌کشی‌ها» سخن حق شنیده نشد.