تأکید سخنگوی سازمان ملل بر حق اعتراض آزادانه مردم ایران

استفان دوجاریک اعلام کرد که آنتونیو گوترش، دبیرکل با نگرانی روند سرکوب اعتراضات در ایران را زیر نظر دارد.