اعتراضات ایران ـ عفو بین‌الملل: دست‌کم ۱۰۶ نفر کشته شدند

در پنجمین روز اعتراضات، شهرهای ایران امنیتی گزارش شده‌اند و در برخی نقاط اعتراضات همچنان ادامه دارد. عفو بین‌الملل بر اساس مدارکی از ایران و خارج از کشور آمار تخمینی کشته‌شدگان را منتشر کرد.