از نوابغ رانتی در عرصه پزشکی

ایرج مصداقی – این نوشته برخی از چهره‌های نسل دوم از دست‌پروردگان دستگاه ولایت در حوزه سلامت را معرفی می‌کند. نوشته بخش سوم مطلب سه‌بخشی ” پروژه‌ ولاییِ خودی‌سازی در عرصه پزشکی” است.