شورای صنفی دانشجویان: با آمبولانس در دانشگاه دستگیر می‌کردند

در حالی‌که خبرهای درز شده از ایران نشان از سرکوب شدید معترضان دارد، حکومت ایران تلاش می‌کند چنین القا کند که اعتراضات گسترده اخیر اغتشاشاتی بیش نبوده است.