سومین بسته حمایتی ناشی از افزایش قیمت بنزین قرار است امشب به حساب سرپرستان خانوار ریخته شود. به دنبال سه برابر شدن قیمت بنزین در ایران، دولت ۶۰ میلیون نفر را برای کمک حمایتی معرفی کرده تا با پرداخت نقدی به آنها آسیب ناشی از افزایش قیمت بنزین پوشش داده شود. گروه‌های هدف این طرح حدود ۱۹ میلیون خانوار و به عبارتی ۶۰ میلیون نفر هستند. از هفته گذشته برای دو گروه ۲۰ میلیونی در دو مرحله واریز انجام شده است. طبق اعلام دولت برای خانوارهای تک‌نفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، چهارنفره ۱۷۲ هزار تومان و پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان واریز می شود. گران شدن ناگهانی بنزین که یک هفته پیش اتفاق افتاد، به اعترضات گسترده در سراسر کشور انجامید و طی آن بر اثر سرکوب گسترده این اعتراضات، بیش از ۱۱۸ نفر کشته شدند. علاوه بر این از سرنوشت هزاران مجروح و بازداشتی اطلاعی از دست نیست. اعلام شده که مددجویان کمیته امداد، بهزیستی، زنان سرپرست خانوار، بازنشستگان، مستمری بگیران، معلمان، روستاییان و عشایر، کارگران، کارمندان و اقشار کم درآمد جامعه گروه‌هایی هستند که کمک حمایتی دولت را دریافت می‌کنند.