حمید گرمابی، نماینده نیشابور در مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن، از نحوه افزایش قیمت بنزین انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، گرمابی گفت که مجلس سه سناریوی مختلف را برای اجرای طرح افزایش قیمت بنزین بررسی کرده است: سناریوی ملایم، سناریوی متوسط و سناریوی مقداری سخت‌تر. به گفته گرمابی مردم خواسته‌هایی داشته‌اند که شاید می‌شده «به شکل مناسب‌تر مدیریت کرد»، و «شاید آن سناریوی ملایم اولیه می‌توانست مقداری از تبعات را کمتر کند.» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این سوال که چرا مجلس نحوه اجرای این طرح را مورد بررسی قرار نداده، گفت که طرح اصلاح قیمت سوخت به شکلی که انجام شد، «قانون بوده و باید اجرا می‌شده و در حقیقت یک قانون معطل مانده (در اجرا) بوده است.» گرمابی اجرای قانونی از این دست را به یک جراحی اقتصادی تشبیه کرد که باید در «زمان مناسب»، و «شرایط اقتصادی مناسب» انجام شود. او دلیل مخالفت برخی نمایندگان مجلس را نظر آنها در مورد فراهم نبودن زمان و شرایط مناسب اقتصادی در کشور دانست. برخی از نمایندگان مجلس می‌گویند تصمیم برای سهیمه‌بندی و افزایش قیمت بنزین با بی‌توجهی به مخالفت مجلس انجام شده است و آن‌ها از شنیدن این تصمیم یکه خورده‌اند.