اعتراضات آبان: بی‌خبری از بازداشت‌شدگان، تهدید و اتهام‌زنی مسئولان

رئیس سازمان زندان‌ها مطمئن نیست که تمامی بازداشت‌شدگان به این سازمان تحویل شده‌اند و می‌گوید: مسئولان امنیتی و انتظامی باید پاسخگو باشند.