بازگشت محدود اتصال اینترنت موبایل در برخی استان‌های ایران

ایسنا از بازگشت اتصال اینترنت موبایل در برخی استان‌ها خبر داده. نت‌بلاکس نیز بازگشت اتصال اینترنت «ایران‌سل» را تأیید کرده است. اینترنت موبایل رایتل و مخابرات کماکان قطع است.