نام‌های جمعی از کشته‌شدگان سرکوب اعتراض‌های فراگیر آبان ۹۸

زمانه برای دادخواهی و یابود افرادی که در جریان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ جان باختند، نام‌های شماری از آنها را از منابع گوناگون گردآوری کرده، اما مستقلا قادر به تأیید همه آنها نیست.