روز جهانی منع خشونت علیه زنان؛ آنچه در ایران می‌گذرد

در روزهای منتهی به ۲۵ نوامبر، روز جهانی منع خشونت علیه زنان، زنان ایرانی زخمی، بازداشت شده، کشته شده یا همسر و فرزند از دست داده‌اند. تصوری نمادین از خشونت سیستماتیک دولتی علیه زنان.