ارزیابی‌ها درباره احتمال از سرگیری گفت‌وگوهای صلح آمریکا با طالبان

حامد کرزای، رییس‌جمهور پیشین افغانستان درباره ازسرگیری مذاکرات صلح با طالبان گفت: مردم افغانستان خواستار صلحی‌‌اند که در آن تمامی دست‌آوردهای ۱۸ سال گذشته حفظ شود.