زنان و اعتراضات آبان ۹۸: سرکوب بیشتر زنان را به صف اول مبارزه می‌کشاند

 چرا حکومت در اعتراضات آبان ۹۸ تلاش کرده که نقش زنان را به عنوان‌ «لیدر» اعتراضات اخیر پررنگ کند و تصویر واقعی زنان در این اعتراضات چه بوده است؟ پاسخ امید شمس، پژوهشگر و نویسنده به این سوالات.