زنان و اعتراضات آبان ۹۸:‌ مقدمه‌ای برای سرکوب زنان؟

 چرا حکومت در اعتراضات آبان ۹۸ تلاش کرده نقش زنان را به‌عنوان‌ «لیدر» اعتراضات پررنگ کند و تصویر واقعی زنان در این اعتراضات چه بوده؟ پاسخ اشرف باقری، ناشر و نویسنده و پروانه حسینی، پژوهشگر انسان‌شناسی و مطالعات خاورمیانه دانشگاه آریزونا به این سوالات.