شرکت کنترل کیفیت هوا اعلام کرد که شاخص آلودگی هوای تهران صبح پنج‌شنبه ۷ آذر به ۱۵۲ رسید و ناسالم برای عموم است. با توجه به آلودگی هوا توصیه شده همه افراد به‌ویژه گروه‌های حساس جامعه که شامل کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و ریوی و زنان باردار هستند از فعالیت در فضای باز خودداری کنند. شاخص آلودگی هوا، از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم، ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک محسوب می‌شود.