ترامپ برای نخستین بار وارد افغانستان شد

رئیس جمهوری آمریکا به مناسبت عید شکرگذاری در پایگاه نظامی بگرام، در جمع سربازان آمریکایی حضور یافت و اعلام کرد که طالبان خواهان توافق آتش‌بس است.