دانش‌آموزان، شهروندان و فعالان محیط زیست چهارمین اعتصاب اقلیمی جهانی از سپتامبر سال جاری را جمعه ۲۹ نوامبر / ۸ آذر در اعتراض به بی‌توجهی دولت‌ها برای مقابله با تغییرات اقلیمی آغاز کردند. «جمعه‌های برای آینده»، یک شبکه بین‌المللی از فعالان دانش‌آموز محیط زیست که ملهم از کنش‌گری گرتا تونبرگ، فعال ۱۶ ساله محیط زیست هستند، فراخوان این اعتصاب را صادر کرده بود. پیش‌بینی می‌شود که ۱۱ میلیون تن در رویدادهای مرتبط با این اقدام هماهنگ بین‌المللی شرکت کنند. این اعتصاب یک‌روز پس از اعلام نمادین وضعیت اضطراری اقلیمی در پارلمان اروپا و در آستانه نشست سالانه اقلیمی سازمان ملل در مادرید اسپانیا در (۲ تا ۱۳ دسامبر) برگزار می‌شود. قطعنامه اروپا برای اعلام وضعیت اضطراری اقلیمی دو روز پس از انتشار گزارش هشداردهنده سازمان ملل درباره بی‌توجهی دولت‌های جهان به مبارزه با گرمایش زمین به تصویب رسید. یافته‌های گزارش سازمان ملل به این معناست که برای مقابله با بحران اقلیمی، دولت‌ها باید تعهدات‌شان بر اساس توافق پاریس برای کاهش گازهای گلخانه‌ای را «پنج برابر» افزایش دهند. در غیر این صورت، پیش از ۲۰۳۰، امیدها برای محدودکردن افزایش دمای زمین تا ۱,۵ درجه سلسیوس نسبت به دوران پیشاصنعتی بر باد خواهد رفت. گزارش سازمان ملل در عین هشدارآمیزبودن، کماکان تأکید می‌کند که هنوز راهی برای محدودکردن افزایش دمای زمین به زیر ۱,۵ درجه سلسیوس وجود دارد. این کار اما منوط به کاهش سالانه ۷,۶ درصد از انتشار گازهای کربنی از ۲۰۲۰ به آن سو است. رهبران جهان ۲۰۱۵ در پاریس با امضای توافقی اقلیمی متعهد شدند که افزایش دمای هوای سیاره نسبت به دوران پیشاصنعتی را «تا حد خوبی زیر دو درجه سلسیوس» نگه دارند. کارشناسان و فعالان محیط زیست و متخصصان پنل اقلیمی سازمان ملل نسبت به نابسنده‌بودن توافق پاریس هشدار داده‌اند و می‌گویند که افزایش دمایی بیش از ۱,۵ درجه تمام تأثیرات ویرانگر تغییرات اقلیمی را به همراه خواهد آورد.