مقام سپاه: رهبری انتظار اعتراضات را داشت اما نه در این ابعاد

یدالله جوانی گفت ابعاد اعتراضات آبان ۹۸ بسیار گسترده‌تر از اعتراضات ۸۸ و ۹۶ بود. به گفته معاون سیاسی سپاه تنها در اصفهان ۱۰۰ نقطه درگیر بود.