به گزارش خبرگزاری فرانسه آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل یکشنبه ۱ دسامبر/۱۰ آذر پیش از شرکت در یک کنفرانس تغییرات اقلیمی در مادرید، درباره تاثیرات ویرانگر گرم‌شدن زمین هشدار داد و گفت: «باید جنگ با طبیعت را تمام کنیم». گوترش گفت: «نوع بشر دهه‌هاست که درحال جنگیدن با کره زمین است و حالا کره زمین دارد از خودش دفاع می‌کند». او تلاش‌های قدرت‌های بزرگ اقتصادی برای کاهش آلودگی کربن را «مطلقا ناکافی» خواند و گفت باید به جنگ با طبیعت خاتمه دهیم و علم گویای این است که می‌توانیم این جنگ را تمام کنیم.