چهار میلیون سرپرست خانوار ایرانی اعلام کرده‌اند که کمک‌های معیشتی دولت به آن‌ها تعلق نگرفته است. دولت اعلام کرد که آن‌ها فقط یک روز برای اعتراض فرصت دارند و به این ترتیب، سه‌شنبه ۱۲ آذر فرصت اعتراض جاماندگان طرح حمایت معیشتی به پایان می‌رسد. به دنبال افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت بنزین دولت از اجرای طرحی رونمایی کرد که بر اساس آن قرار است حدود ۶۰ میلیون نفر از شهروندان حمایت معیشتی دریافت کنند. میزان حمایت ماهانه حدود از ۱۸ میلیون خانوار از محل منابع مالی حاصل از افزایش قیمت بنزین برای خانوار یک نفره ۵۵ هزار تومان، خانوار دو نفره ۱۰۳ هزارتومان، خانوار سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، خانوار چهار نفره ۱۷۲ هزار تومان و خانوار پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان است.