سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد قطع اتصال ایران به شبکه جهانی اینترنت به اپراتورها ۱۰۸۰ میلیارد تومان خسارت زده است. بیشترین خسارت را شرکت ایرانسل متحمل شد. جمعه ۲۴ بهمن در اعتراض به افزایش قیمت بنزین بر اساس تصمیم فراقانونی سران سه قوه، تجمعات اعتراضی در اهواز، مشهد، سیرجان، گچساران، آبادان، اصفهان و خرمشهر برگزار شد که به زودی به بیش از یکصد شهر ایران سرایت کرد. از شنبه ۲۵ آبان با قطع اتصال ایران به شبکه جهانی اینترنت سرکوب و کشتار معترضان آغاز شد. محمد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دوشنبه ۱۱ آذر گفت: «مدیرعامل شرکت ملی پست کاهش درآمد ۴۰ درصدی روزانه را گزارش کرده است. این آمار به معنای آسیب دیدن بخش عمده‌ای از کسب و کارهای کوچک است.» آذری جهرمی که بهدلیل قطع اتصال اینترنت ایران در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته، در ادامه سخنانش گفت: «بخش اعظم خسارات مربوط به کسب وکارهاست که سازمان فناوری اطلاعات جلسات متعددی با اتاق بازرگانی، نظام صنفی رایانه‌ای و اتحادیه کسب وکارهای نوپا داشته و در حال جمع بندی خسارات آنهاست و به محض تکمیل اعلام می‌کنیم».