به گزارش خبرگزاری رویترز، نمایندگان مجلس ملی جمهوری آذربایجان دوشنبه ۲ دسامبر/ ۱۱ آذر رسما از الهام علی‌اوف، رئیس جمهوری درخواست کردند با انحلال پارلمان، زمینه را برای انتخابات بعدی پارلمانی فراهم کند. قرار بود انتخابات بعدی تا قبل از نوامبر ۲۰۲۰ برگزار شود. قانون اساسی اما به رئیس جمهوری این اختیار را داده که پارلمان را منحل و انتخابات پارلمانی را زودتر از موعد برگزار کند.