ایران و رقیبان منطقه‌ای: آیا دیپلماسی تنش‌ها را فروخواهد نشاند؟

به رغم تابستان پرتنش خلیج فارس، عربستان سعودی و امارات متحده عربی اکنون مشغول بررسی گفت‌وگو با تهران و متحدانش برای کاهش تنش‌ها هستند. خلاصه سه تحلیل دراین‌باره.