مکانیسم ماشه در برجام فعال نشد

نشست کمیسیون مشترک برجام بعد از سه ساعت به پایان رسید. شرکت‌کنندگان از ایران خواستند اقدامات ناقض برجام را به عقب برگرداند.