رئیس جمهوری اسلامی روز یک‌شنبه ۱۷ آذر لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را به مجلس می‌برد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، رئیس دولت دوازدهم در جلسه علنی فردای مجلس حضور خواهد یافت و «ویژگی‌های لایحه بودجه سال آینده را تشریح خواهد کرد.» محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه روز سه‌شنبه ۱۶ آذر گفت لایحه بودجه ۴۸۴ هزار میلیارد تومانی سال ۹۹ با ۱۹ جلد پیوست به مجلس تقدیم می‌شود. بر اساس ماده ۲۱۶ آیین‌نامه داخلی مجلس، لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور پس از ارائه به مجلس، چاپ و میان نمایندگان توزیع می‌شود. پس از آن نمایندگان تا ۱۰ روز فرصت دارند پیشنهادهای خود را به کمیسیون‌های تخصصی مربوط ارائه کنند. کمیسیون‌های تخصصی هم موظفند حداکثر تا ۱۵ روز پس از چاپ و توزیع لایحه، گزارش خود را به کمیسیون تلفیق بدهند. کمیسیون تلفیق نیز موظف است حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از پایان مهلت گزارش کمیسیون تخصصی، ضمن رسیدگی به گزارش کمیسیون‌‌های تخصصی، گزارش نهایی خود را تنظیم و به مجلس تقدیم کند. مهلت رسیدگی کمیسیون تلفیق اما حداکثر تا ۱۵ روز با موافقت هیات رئیسه قابل تمدید است. نهایتا نمایندگان مجلس در جلسه علنی بعد از رسیدگی به کلیات بودجه و تصویب آن، به پیشنهادهای مربوط به درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بودجه عمومی دولت رسیدگی و سقف آن به ‌تصویب می‌رسد و پس از آن به پیشنهادهای مربوط به تبصره‌ها و ردیف‌ها رسیدگی می‌‌شود.