احتمال ظهور دوباره حریری به‌عنوان کاندیدای نخست‌وزیری لبنان

در پی کناره‌گیری سمیر خطیب، نامزد پست نخست‌وزیری لبنان اکنون بار دیگر صحبت بر سر روی کار آمدن حریری است اما معترضان می‌گویند او بخشی از نظام فاسد است و کاندیدای ما نیست.