از میان ۳۸۱ کودک کار که در چارچوب طرح «ساماندهی کودکان کار» شناسایی و از خیابان‌های تهران جمع‌آوری شده‌اند، تنها ۱۴ درصد آن‌ها تابعیت ایرانی داشته‌اند. براساس این آمار ۸۶ درصد کودکان جمع‌آوری شده از خیابان، کودکان کار مهاجر بوده‌اند که برخی از آن‌ها خانواده‌ای ندارند و به تنهایی زندگی می‌کنند. فرزانه مروستی، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران با اعلام این خبر گفت از آنجا که بسیاری از کودکان با تابعیت ایرانی جمع‌آوری شده در خانواده‌های بدسرپرست زندگی می‌کنند، در نتیجه به اداره بهزیستی تحویل شده‌اند. او در ارتباط با کودکان مهاجر نیز گفت برای بازگرداندن این کودکان به افغانستان با سفارت این کشور رایزنی شده است. فرزانه مروستی در این‌باره گفت: «این کودکان اتباعی هستند که متاسفانه طی دو الی سه سال اخیر به صورت قاچاق وارد کشور شده‌اند و در واقع سرپرستی که مدارک شناسایی آن دال بر اثبات نسب فرد با کودک باشد، وجود نداشته و بهزیستی طبق قوانین از تحویل این کودکان جلوگیری می‌کند و البته رایزنی‌های بین‌المللی در خصوص تعیین تکلیف این کودکان در حال انجام است.» به گفته مروستی به دلیل اینکه «تعدادی از این کودکان مدارک هویتی به همراه ندارند» باید در خصوص این کودکان یک تصمیم حقوقی گرفته شود تا امکان اینکه «به خانواده‌هایشان بازگردانده شوند» مهیا گردد. مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران افزود در فاز دوم این طرح قرار است با «باندهایی که این کودکان را در سر چهارراه‌ها به کار گرفته و شب‌ها آن‌ها را جمع‌آوری می‌کنند» برخورد شود. او در عین حال اذعان کرد که «یکسری از کودکان خیابانی ایرانی دچار مشکلات مالی هستند و از سرناچاری و برای کمک به امرار معاش خانواده در سر چهارراه‌‌ها کار می‌کنند.» تعداد کودکان کار که به مشاغل مختلفی اشتغال دارند و از جمله در خیابان‌های دستفروشی می‌کنند بیش از یک میلیون تن برآورد می‌شود.