۱۹ کارگر پتروشیمی بندر امام صبح دوشنبه ۱۸ آذر در پی تصادف اتوبوس حامل کارگران با یک تریلی در مسیر آبادان ــ بندر امام مصدوم شدند. به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، نام‌های کارگران مصدوم عبارت است از: شهید باوی ۵۸ساله، منصور سامری ۶۱ساله، محمد غبیشاوی ۵۷ساله، وهب عبادی نژاد ۵۵ساله، رسول یوسفی ۵۸ساله، سعید تمیمی ۴۷ساله، شهید سنگوری ۶۱ساله، محمدمکارمی ۵۳ساله، پرویز کردزنگنه ۵۳ساله، احمد قیوفی ۵۹ساله، حمید سبیحاوی ۳۲ساله، سنا کعبی ۳۰ساله، جعفر ابراهیمی ۵۲ساله، الهام سعیدی ۳۲ساله، احمدرضا بابااحمدی ۵۶ساله، علی طرفی ۳۱ساله ، عبدالحسین محمدی ۵۴ساله، اسماعیل شبانکاری ۵۶ساله و محمود پورفرخ ۵۷ساله. کارگران مصدوم به بیمارستان‌های معرفی‌زاده در شادگان، تامین اجتماعی و راه زینب در بندر امام و حاجیه نرگس در بندر ماهشهر منتقل شده‌اند.